Meer aandacht voor werkhervatting bij oncologiepatiënten

  • 6 min.
  • Maatschappij

Het UWV en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) werkten in de afgelopen maanden samen aan een pilot om de dienstverlening aan en de beoordeling van oncologiepatiënten te optimaliseren in het kader van werkhervatting. Het resultaat is onder meer dat verzekeringsartsen nu een beroep kunnen doen op een gespecialiseerde consulent bij de beoordeling van deze patiënten. Het uiteindelijke oordeel van patiënten is niet veel anders, maar ze zijn wel tevredener.

De pilot in Hengelo en Zwolle komt voort uit een lang traject, aldus L. Maes, NFK-beleidsmedewerker maatschappelijke participatie. ‘Toen de WAO veranderde in de wet WIA, bleek dat er veel angst en onzekerheid leefde bij onze achterban. Door de herbeoordelingen kregen veel mensen een lagere uitkering en ze moesten vaak ook weer aan het werk, terwijl sommigen vonden dat ze daar niet altijd goed toe in staat

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?