Meerderheid IKC’s bundelt krachten

  • 6 min.
  • Wetenschap

Van de 8 IKC’s fuseren er 6 om tot landelijke eenheid en kwaliteitsverbetering te komen. De 2 overblijvende IKC’s zijn voorstanders van betere landelijke samenwerking, maar vinden een fusie vooralsnog een stap te ver. Het IKZ heeft haar standpunt om nog niet te fuseren ook aan het ministerie van VWS bekendgemaakt.

Toen de IKC’s ruim 30 jaar geleden ontstonden, had de overheid hiervoor 4 duidelijke redenen. De kwaliteit van zorg voor kankerpatiënten was wisselend, het aantal patiënten nam snel toe, de oncologische kennis in de algemene ziekenhuizen was beperkt en eenduidige uitgangspunten voor oncologisch beleid ontbraken. Sinds die tijd is veel verbeterd op deze gebieden en rapporten laten zien dat IKC’s een rol kunnen spelen in nog verdere verbetering. De verschuiving van regionaal naar landelijk is geleidelijk geweest. ‘Kijk naar de richtlijnen, die sinds ruim 10 jaar vooral la

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?