Addendum everolimus bij gemetastaseerd niercelcarcinoom

  • BOM

Addendum
Everolimus bij gemetastaseerd niercelcarcinoom Medische Oncologie nummer 1, maart 2010

Status
Everolimus is inmiddels beoordeeld door de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De behandeling met everolimus kost 3.607 euro per maand. Het ministerie van VWS heeft geen nadere voorwaarden gesteld. Het middel kan dus worden toegepast bij de behandeling van patiënten met vergevorderd niercelcarcinoom bij wie de ziekte progressief is geworden tijdens of na behandeling met VEGF-targeted therapy.