Dynamic enhanced MRI in the classification of breast lesions

  • 2 min.
  • Promotie

MRI is, sinds de introductie zo’n 25 jaar geleden, een belangrijke en gevoelige methode om mammacarcinomen op te sporen en te classificeren. Radioloog Jeroen Veltman beschrijft in zijn proefschrift toepassingen van MRI bij het classificeren van borstlaesies.
Mammografie alleen blijkt onvoldoende voor het stadiëren van invasief lobulair carcinoom (ILC), zo laat Veltman zien. Twee ervaren mammaradiologen onderschatten 35 tot 42 procent van de ILC’s in grootte. In een vervolgonderzoek vergeleek hij mammografie, echografie en MRI retrospectief bij ILC-patiënten die chirurgisch zijn behandeld. MRI bereikte de beste correlatie met de pathologische metingen. Als er keuze moet worden gemaakt tussen mastectomie en mammasparende therapie, dan is MRI derhalve belangrijk in de pre-operatieve work-up.
&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?