Europese RARECARE-project zet zeldzame tumoren goed op de kaart

  • 6 min.
  • Beroepsuitoefening

Het Europese RARECARE-project heeft met een duidelijke definitie van zeldzame tumoren en het samenbrengen van registratiegegevens uit heel Europa gezorgd voor een beter inzicht in het voorkomen van zeldzame tumorsoorten. Namens Nederland had en heeft het IKNO veel bijgedragen aan het project. Dr. S. Siesling, hoofd van de afdeling Onderzoek van het IKNO, vertelt over de werkwijze en het nut van RARECARE.

De behandeling van een zeldzame tumor is een uitdaging voor behandelaars, gezien het gebrek aan op voldoende aantallen gebaseerde evidentie en ervaring. Zelfs de definitie is een probleem: een algemeen geaccepteerde en gehanteerde definitie van een zeldzame tumor bestond niet. Evenmin was er veel bekend over de last die zeldzame tumorsoorten met zich meebrengen. Het RARECARE-project heeft in deze leemten willen voorzien. Deze bundeling van krachten van 76 kankerregistraties uit 2

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?