Developments in intravesical therapy for non-muscle invasive bladder cancer

  • 2 min.
  • Wetenschap

Kees Hendricksen begint zijn proefschrift met de resultaten van een literatuurstudie naar adjuvante intravesicale farmacotherapie voor patiënten met niet-spier-invasief blaascarcinoom (NMIBC), volgend op transurethrale resectie van de blaastumor(en) (TURT).Bij patiënten met een laag risico op recidivering en progressie is een vroege (< 24 uur na TURT)blaasspoeling met een chemotherapeuticum afdoende. Bij patiënten met een hoger risico zijn aanvullende blaasspoelingen (chemotherapie of BCG) nodig, maar de effectiviteit daarvan laat nog te wensen over.
Een diermodel is nuttig voor het testen van nieuwe geneesmiddelen. Hendricksen valideerde het orthope blaastumormodel in de rat. Hierbij is het mogelijk NMIBC te bewerkstelligen tussen dag 3 en 5;binnen deze nauwe tijdsspanne kan worden gestart met adjuvante intravesicale therapie. Bij varkens werd vervolgens de farmacoki

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?