Barrett’s esophagus revisited: epidemiology, risk stratification and cancer prevention

  • 3 min.
  • Promotie

Het adenocarcinoom van de oesofagus wordt in veel – en waarschijnlijk alle – gevallen voorafgegaan door de premaligne afwijking Barrett-oesofagus. Pieter Jan de Jonge onderzocht de epidemiologie van patiënten met Barrett-oesofagus, en de relatie tussen Barrett-oesofagus en adenocarcinoom.
Uit gegevens van de landelijke pathologiedatabase PALGA concludeert De Jonge dat er een stijging is van de incidentie van Barrett-oesofagus in Nederland gedurende de periode 1991-2006.Dit heeft deels te maken met een toegenomen belangstelling voor de aandoening, maar ook met een toename in de prevalentie van risicofactoren, waaronder obesitas. Op basis van deze stijging voorspelt De Jonge een toename van de incidentie van adenocarcinoom van de oesofagus met 35 procent bij mannen en 13 procent bij vrouwen in de komende 10 jaar. Vervolgens analyseerde De Jonge de risicofactoren voor ad

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?