A genetic basis for luminal and basal-type breast cancer

  • 2 min.
  • Promotie

E-cadherine is een tumorsuppressorgen dat codeert voor een celadhesiemolecuul dat de integriteit van het epitheliale weefsel bewaakt. In mammacarcinoom van het lobulaire subtype is dit gen in de helft van de gevallen geïnactiveerd door mutatie. E-cadherine kan echter ook worden geïnactiveerd door epigenetische inactivering, via hypermethylatie van de promotor of via transcriptionele onderdrukking van repressoreiwitten. Moleculair geneticus Antoinette Hollestelle onderzocht deze verschillende inactiveringsmechanismen in 41 humane mammacarcinoomcellijnen.

De promovenda vond mutatie van het E-cadherinegen alleen in cellijnen met een rondcellige morfologie, terwijl epigenetische inactivering daarentegen voorkomt bij cellijnen met een spoelcellige morfologie. Inactivering van E-cadherine bleek oorzakelijk te zijn voor de rondcellige morfologie, maar niet voor de spoelcellige morfologie. De genexpressi

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?