Radiation induced vascular disease and ischemic stroke

  • 2 min.
  • Wetenschap

Naarmate de overleving van oncologiepatiënten toeneemt, wordt het belang van late therapiegerelateerde complicaties groter. Neuroloog Lucille Dorresteijn onderzocht welke risicofactoren er bestaan voor bestralingsgeïnduceerde vasculopathieën en het hieraan gerelateerde herseninfarct. Daarnaast keek zij naar behandeling van bestralingsgeïnduceerde carotisstenose en naar manieren om dit soort schade te voorkomen.

Allereerst bepaalde Dorresteijn de incidentie van herseninfarcten bij patiënten die in het hoofd-halsgebied zijn bestraald vanwege een larynxcarcinoom (n = 162), pleiomorfadenoom (n= 114) of een parotiscarcinoom (n = 91). Bij een follow-up van gemiddeld 7,7 jaar werd bij deze patiënten een 5,6 keer verhoogd risico op herseninfarct gevonden ten opzichte van de algemene populatie. Ook voor de 3 patiëntengroepen afzonderlijk was er een significant verhoogd relatief risico op herseninfarct. Ge

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?