Towards effective biomedical science communication

  • 3 min.
  • Promotie

Communicatie over medische onderwerpen verschilt van algemene wetenschapscommunicatie, onder meer vanwege de verschillen in emotionele lading. Maarten van der Sanden, teamleider wetenschapscommunicatie bij de afdeling Marketing en Communicatie van de Technische Universiteit Delft, bracht de huidige theorie rondom medische wetenschapscommunicatie in praktijk, met speciale aandacht voor voorspellende DNA-diagnostiek.
Theorievorming rond biomedische wetenschapscommunicatie bevindt zich nog in een beginstadium, constateert Van der Sanden. Door juist goed naar aanverwante disciplines te kijken, kom je sneller tot essentiële theorievorming die van belang is om te bepalen welke factoren van belang zijn in een effectieve communicatiepraktijk. Vanuit de gezondheidscommunicatie leveren bijvoorbeeld het health beliefmodel en de protectie-motivatietheoriebegrippen op die bruikbaa

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?