Cellular immune response in human melanoma

  • 2 min.
  • Promotie

De cellulaire afweer is belangrijk in het remmen van de groei en het voorkomen van metastasering van melanoom. Immuuntherapie is erop gericht de afweer van de patiënt tegen het melanoom te activeren. Promovenda Inge van Houdt onderzocht de rol van de cellulaire afweer bij melanoom en zocht naar intracellulaire mechanismen die bijdragen aan resistentie van tumorcellen voor aanvallen van het immuunsysteem, met name veranderingen in signaalpaden die leiden tot apoptose.
In haar onderzoek keek Van Houdt naar de aanwezigheid van specifieke populaties van tumour infiltrating lymphocytes (TIL’s) in biopsieën van primaire tumoren van patiënten met melanoom stadium II. De karakteristieken van TIL’s werden vergeleken van patiënten met een gunstig (n = 20) en een ongunstig (n = 15) klinisch verloop. Beide groepen waren gematcht voor bekende prognostische factoren. Gekeken werd n

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?