Opvallende aanbevelingen uit herziene richtlijn behandeling van het mammacarcinoom toegelicht

  • 11 min.
  • Richtlijn

Op initiatief van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) is, met ondersteuning van het CBO en de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC), de richtlijn Behandeling van het mammacarcinoom herzien. De voorzitters van de richtlijnwerkgroep – internist-oncoloog prof. J.W.R. Nor tier, chirurgoncoloog prof. dr. E.J.Th. Rutgers en radiotherapeut-oncoloog prof. dr. H. Struikmans – lichten enkele opvallende (veranderde) aanbevelingen uit de richtlijn toe.

De meest in het oog springende verandering ten opzichte van de vorige richtlijn is de uitbreiding van de indicatie voor adjuvante systemische therapie. Reden voor de uitgebreide indicatie zijn aangepaste inzichten over de effectiviteit van adjuvante chemotherapie. Inmiddels is gebleken dat huidige antracycline bevattende chemotherapie, tamoxifen of een combinatie van beide een risicoreductie oplevert van circa 37 procent

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?