Molecular and clinical studies of pheochromocytomas and catecholamineproducing paragangliomas

  • 3 min.
  • Promotie

Gegevens over de langtermijnmortaliteit en –morbiditeit van het niet-gemetastaseerde feochromocytoom zijn tot op heden schaars. Arts-onderzoeker Frederieke Brouwers voerde onlangs een retrospectieve cohortstudie uit waarin de gegevens van 69 patiënten zijn opgenomen. Deze werden vergeleken met een gematchte controlegroep. Aan het eind van de follow-up (mediaan:9 jaar; range: 1-38) was de 5- en 10-jaarsoverleving voor patiënten respectievelijk 85,8 procent en 74,2 procent. Voor de controlepersonen was dit significant hoger: respectievelijk 95,5 procent en 89,4 procent. Dit verschil is toe te schrijven aan de kortere overleving van 10 patiënten bij wie metastasen optraden. Bij exclusie van deze patiënten bestond er geen significant verschil in overleving tussen beide groepen. Van de patiënten die voor de operatie hypertensief waren, werd 36 procent normotensief. Bij de overige patiënten werd een significan

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?