Herbeoordeling: adjuvante therapie met gemcitabine bij curatief geopereerd pancreascarcinoom

  • 1 min.
  • BOM

De commissie BOM beoordeelde begin 2008 de onderzoeksgegevens van de CONKO-001-studie, die zijn gepubliceerd in de Journal of the American Medican Association [1]. Dit advies van de commissie over de plaats van adjuvante therapie met gemcitabine bij curatief geopereerd pancreascarcinoom, op grond van de destijds beschikbare gegevens van CONKO-001, werd in maart 2008 gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie [2] en op de NVMO-website.
CONKO-001 is een multicenter gerandomiseerde fase-III-studie bij patiënten die een in opzet – curatieve – operatieve ingreep ondergingen vanwege pancreascarcinoom. In de periode van juli 1998 tot en met december 2004 werden 368 patiënten geïncludeerd (R0-R1-resectie), die werden gerandomiseerd tussen observatie versus adjuvante chemotherapie met gemcitabine (1000 mg/m2; 6 cycli van 3 weken op en 1 week af). Er werd gestratificeerd voor R0 versus R1, T1-2 versus T3-4 en N-versus N+. Het primaire einddoel was ziektevrije overleving en de secundaire eindpunten waren totale overleving, toxiciteit en kwaliteit van leven.
De studie liet zien dat gemcitabinebehandeling leidde tot een significant betere ziektevrije overleving (DFS) voor alle subgroepen (mediaan 13,4 maanden versus 6,9 maanden; p < 0,0001). Een significant overlevingsverschil (OS) werd echter niet gezien (mediaan 22,1 maanden versus 20,2 maanden). Deze resultaten werden volgens de PASKWIL-criteria als onvoldoende beschouwd om de toepassing van gemcitabine in de adjuvantsetting te rechtvaardigen. 
Tijdens de ASCO-jaarbijeenkomst van 2008 werden als late breaking abstract de – eindresultaten – gepresenteerd van de CONKO-001-studie per 1 december 2007 [3]. In deze door een discussant geleide bijeenkomst werd de verbeterde DFS in de gemcitabinegroep bevestigd (13,4 maanden versus 6,9 maanden; p < 0,0001), terwijl nu ook de OS significant beter was (22,8 maanden versus 20,2 maanden; p = 0,005). De geschatte 3- en 5-jaarsoverleving bedroegen respectievelijk 36,5 procent en 21 procent in de gemcitabinegroep versus 19,5 procent en 9,0 procent in de observatiegroep. Hiermee voldoen de overlevingsresultaten inmiddels wèl aan de PASKWIL-criteria (te weten: ten minste 5 procent toename van overleving).

Conclusie

Aangezien de CONKO-001-studie bij langere follow-up naast een significante verbetering van de DFS ook een significante winst in OS toont, is de commissie BOM van mening dat adjuvante chemotherapie met gemcitabine meerwaarde heeft bij patiënten die een in opzet curatieve operatie ondergingen in verband met pancreascarcinoom.