Long-term side effects of adjuvant breast-cancer treatment

  • 2 min.
  • Promotie

De verbetering van adjuvante therapie bij mammacarcinoom heeft geleid tot een lagere kans op recidief en ziektegerelateerd overlijden. Daarmee worden de langetermijn bijwerkingen van de adjuvante therapie voor lichamelijk en psychisch welbevinden belangrijker. Ciska Buijs onderzocht de effecten van adjuvante therapie op de Health Related Quality of Life(HRQoL). Zij baseerde zich op gegevens van mammacarcinoompatiënten met positieve okselklieren, die deelnamen aan een Nederlandse prospectieve multicentrische studie waarin het effect van standaardchemotherapie (5 cycli FEC) werd vergeleken met intensieve chemotherapie (4 cycli FEC, gevolgd door een hoge dosis cyclofosfamide, thiopeta en carboplatine en autologe stamceltransplantatie). Beide schema’s werden gevolgd door radiotherapie en behandeling met tamoxifen.
&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?