BOOG onderzoekt in ATX-studie bevacizumab in combinatie met chemotherapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom

  • 10 min.
  • Wetenschap

De Borstkanker Onderzoeksgroep (BOOG) houdt zich actief bezig met het opzetten van klinisch onderzoek ter verbetering van de behandeling van mammacarcinoom. De ATX-studie (BOOG 2006-06) is ontwikkeld na de eerste presentatie van de uitkomsten van een gerandomiseerd fase-III-onderzoek waarbij wekelijks paclitaxel al of niet werd gecombineerd met bevacizumab. Met de combinatie werd een significante verbetering van de progressievrije overleving en van de objectieve respons bereikt in vergelijking met paclitaxel alleen. Medio 2007 is de ATX-studie van star t gegaan. In deze gerandomiseerde fase-II-studie worden belangrijke vragen gesteld: kunnen de mooie resultaten die zijn bereikt met bevacizumab en paclitaxel worden gereproduceerd? En kan de toevoeging van capecitabine aan bevacizumab en paclitaxel de progressievrije overleving en het responspercentage verder verbeteren?

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?