Focus op palliatieve zorg, dure geneesmiddelen en organisatie oncologische zorg

Terugblik op 5e NVMO- themabijeenkomst

  • 15 min.
  • Vereniging

Tijdens de 5e NVMO-themabijeenkomst, die op 11 april 2008 plaatsvond in Grand Karel V te Utrecht, werden internist-oncologen en oncologieverpleegkundigen ’s ochtends bijgepraat over enkele actuele mogelijkheden binnen de palliatieve zorg. In de middag stonden organisatorische vraagstukken op de agenda, waaronder de problematiek rondom dure geneesmiddelen.

Interventieradioloog dr. H. van Overhagen (HagaZiekenhuis, locatie Leijenburg, Den Haag) beet de spits af. Hij vertelde onder andere over een nieuw alternatief voor het toedienen van medicatie. ‘Over het algemeen wordt bij problemen (met een infuus) al snel de stap gemaakt naar een centrale lijn of een port. In het HagaZiekenhuis meenden we dat mogelijk sprake was van overkill door direct een centrale lijn als alternatief te nemen. We hebben de laatste jaren ervaring opgedaan met peripherally inserted central venous catheters; P

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?