Endoscopic resection and endoscopic ablation of early Barrett’s neoplasia

  • 3 min.
  • Promotie

Endoscopische behandeling is voor geselecteerde patiënten met vroege vormen van neoplasie in een Barrett-oesofagus de behandeling van keuze. Vroege neoplasia is hierbij gedefinieerd als hooggradige intraepitheliale neoplasie (HGIN) of intramucosaalcarcinoom (IMC).Joep Gondrie deed een aantal studies om de werkzaamheid, veiligheid en langetermijneffectiviteit van (nieuwe vormen van) endoscopische behandeling te onderzoeken.
In zijn eerste studie vergeleek Gondrie de veelgebruikte, maar technisch moeilijke, ER-cap-techniek (n = 22) met de relatiefnieuwe resectietechniek multiband-mucosectomie (MBM) (n = 23).De MBM-procedure verliep sneller en was goedkoper dan de ER-cap-techniek en was geassocieerd met minder complicaties. Omdat de resectiepreparaten bij MBM kleiner zijn, lijkt de techniek meer te zijn geschikt voor resectie van vlakke laesies met klein risico op invasi

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?