Psychosocial adjustment in women with early stage breast cancer

  • 3 min.
  • Promotie

Vanwege de gestegen overleving en levensverwachting bij mammacarcinoom groeit wereldwijd de aandacht voor de psychosociale gevolgen van deze ziekte. Patiënten leven met een aangetast lichaam door borstoperatie of-amputatie, vermoeidheid als gevolg van chemotherapie en psychosociale gevolgen zoals angst, depressie, seksuele problemen en sociale problemen. Ten tijde van de start van dit promotieonderzoek, eind jaren ’90, was de heersende opvatting dat vrouwen baat hadden bij psychosociale interventies zoals steungroepen en groepstherapie. Die zouden de stress kunnen verlichten die met de diagnose en behandeling van kanker gepaard gaan. Medisch psycholoog Petra Vos, destijds werkzaam bij het Helen Downing Instituut, besloot te onderzoeken in hoeverre vrouwen die kortgeleden – tussen 3 weken en 4 maanden – zijn geopereerd aan een mammacarcinoom baat hebben bij zulke interventies. Er werden 67 mammacarcinoomp

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?