Enkele behandelaspecten blaascarcinoom zijn vooral gebaseerd op expert opinions

  • 6 min.
  • Richtlijn

Het maken van een evidence-based richtlijn heeft als bijkomend voordeel dat lacunes in de bewijsvorming voor behandelingen worden blootgelegd. Ook de richtlijn Diagnostiek, behandeling en follow-up van het urotheelcarcinoom van de blaas laat zien dat een aantal aspecten van de behandeling van blaascarcinoom vooral is gebaseerd op expert opinions. Voor oncologen is het van belang op de hoogte zijn van de inhoud van de richtlijn omdat, met name bij het invasief en gemetastaseerd blaascarcinoom, sprake moet zijn van een multidisciplinaire behandeling. Uroloog prof. dr. J.A. Witjes, voorzitter van de richtlijnwerkgroep, stipt enkele opvallende punten uit de richtlijn aan.

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?