Who cares?

  • 3 min.
  • Promotie

Aan de hand van 30 interviews met diverse zorgverleners in de palliatieve zorg, werkzaam in verschillende settings, onderzocht psycholoog Gert Olthuis wat deze professionals beweegt, hoe zij hun functie vervullen en wat het voor hen betekent palliatieve zorg te verlenen. Op basis hiervan schreefhij zijn proefschrift, waarin twee uitgangspunten centraal staan. Allereerst heeft de promovendus via zijn studie normatieve zienswijzen van zorgverleners ten aanzien van een morele houding in de praktijk van de palliatieve zorg verkend en geanalyseerd. Daarnaast verkende hij hoe de morele houding van palliatieve zorgverleners kan worden gehandhaafd en gestimuleerd. In het eerst hoofdstuk geeft Olthuis een eerste oriëntatie op de morele houding van zorgverleners in de palliatieve zorg op basis van een kader van whole person care, ontleend aan het standaardwerk van F.Randall en R.S.Downie op het gebied van de ethie

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?