Biomarkers for pancreatic carcinogenesis

  • 3 min.
  • Promotie

Ongeveer 85 procent van alle pancreascarcinomen wordt gediagnosticeerd in een ongeneeslijk stadium. Steven Hustinx onderzocht in hoeverre een beter begrip van histologie en moleculair genetische veranderingen in voorloperstadia van pancreascarcinomen kan bijdragen aan een vroege detectie. Invasief pancreas ductaal adenocarcinoom kan ontstaan uit niet-invasieve ductale precursors. Dit benadrukt, aldus Hustinx, de noodzaak om meer accurate moleculaire markers te vinden, die naast pancreascarcinoom ook de voorlopertumorstadia kunnen detecteren.
Hij zocht daartoe in de online SAGE-bibliotheek (serial analysis of gene expression) om de globale genexpressie in pancreascarcinoom te evalueren. Dit leverde 395 bekende genen op die verhoogd (223) of verlaagd (172) tot expressie komen in pancreascarcinoom, naast 58 nog niet geïdentificeerde fragmenten. Via immunohistochemische k

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?