The randomised trial for lung cancer screening (NELSON): features of the screen detected nodules

  • 3 min.
  • Promotie

Van alle longcarcinoompatiënten heeft 75 procent bij de diagnose al locoregionaal verspreide metastasen. Met low-dose CT-screening is het mogelijk 55 tot 85 procent van de patiënten op te sporen voordat de ziekte is gemetastaseerd, waardoor de overleving sterk verbetert. In dit vroege stadium kan de overdiagnose echter oplopen tot 25 procent. Voordat invoering van populatiescreening met CT kan worden ingevoerd, moet meer duidelijkheid komen over een managementprotocol waarmee maligne en benigne nodules kunnen worden onderscheiden. Daartoe is onder meer de Belgisch Nederlandse NELSON-trial opgezet. Arts Dong Ming Xu analyseerde binnen de afdeling Radiologie van het UMC Groningen de gegevens van vroege nodules in de longen, die met multi-detector CT-screening werden opgespoord.
&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?