De plaats van CYP2D6-genotypering bij tamoxifenbehandeling van mammacarcinoom

  • 11 min.
  • Wetenschap

Het ASCO-jaarcongres in juni 2007 presenteerde opvallend nieuws over een – vermoedelijke – rol van het CYP2D6-genotype bij de behandeling van mammacarcinoom met tamoxifen. De belangrijkste vraag voor de clinicus is of het CYP2D6-genotype, en daarmee het voorspelde fenotype, daadwerkelijk is gerelateerd aan een klinische uitkomst. In hoeverre kunnen tot op heden gepubliceerde studieresultaten uitsluitsel hierover geven?

De laatste jaren is er in toenemende mate belangstelling voor farmacogenetica en de plaats daarvan in de dagelijkse praktijk van de internist-oncoloog. Tijdens het afgelopen ASCOcongres in Chicago werd veel aandacht besteed aan de – mogelijke – rol van het CYP2D6-genotype (cytochroom P450 2D6) bij de behandeling van mammacarcinoom met tamoxifen. Zo betoogde Punglia in een spraakmakende presentatie (abstract 502) aan de hand van een statistisch simulatiemodel dat er

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?