The influence of surgery on the develop-ment of distant tumour recurrence

  • 3 min.
  • Promotie

Chirurgische resectie is de meest effectieve therapie bij levermetastasen van colorectale tumoren. Het recidiefpercentage na deze ingreep is echter hoog. Als AGIKO chirurgie verrichtte Miranda ten Kate, die in 2006 is gestart met de opleiding radiologie, onderzoek naar de effecten van chirurgie op metastasering van tumoren.
Over het algemeen wordt gedacht dat tumorgroei bevorderende factoren vrijkomen tijdens chirurgie. Ten Kate onderzocht deze hypothese door een in-vivo-rattenmodel te ontwikkelen. Na gedeeltelijke leverresectie bij ratten spoot zij CC531-rattencoloncarcinoomcellen in. Vergeleken met een sham-operatie (chirurgische ingreep waarbij alleen de buik wordt geopend en gesloten, zonder verdere handelingen) leidde leverresectie tot significant meer tumornoduli in de longen. Echter: toevoegen van serum van ratten die een leverresectie hadden ondergaan aan cult

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?