Wat is de plaats van capecitabine bij de behandeling van het coloncarcinoom en maagcarcinoom?

  • 12 min.
  • Wetenschap

Sinds de komst van orale 5FU-analogen is het toedieningsgemak toegenomen en in een aantal opzichten de toxiciteit verminderd ten op zichte van intraveneuze toediening van 5-fluorouracil (5FU). Het is echter de vraag of capecitabine bij de behandeling van het colon- of maagcarcinoom intraveneus 5FU als monotherapie en in combinatieschema’s heeft verdrongen.

5 FU is al gedurende een aantal decennia één van de meest gebruikte cytostatica voor een breed scala van solide tumoren. Vele toedieningswijzen – wel of niet in combinatie met lage of hoge doseringen folinezuur – hebben jarenlang de klinische trials bij colorectale tumoren gedomineerd. Deze studies hebben onder andere duidelijk gemaakt dat indien 5FU over een langere periode werd toegediend, de effectiviteit leek toe en de toxiciteit leek af te nemen. In de tijd dat irinotecan en oxaliplatine beschikbaar kwamen, werd duidelijk

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?