Richtlijn gedifferentieerd schildkliercarcinoom werpt reeds voorafgaand aan publicatie vruchten af

  • 5 min.
  • Richtlijn

Ondanks de zeldzaamheid van het gedifferentieerd schildkliercarcinoom vindt de behandeling van de aandoening in Nederland in 18 verschillende centra plaats. Als gevolg daar van bestonden er behandelprotocollen die op een aantal punten verschilden, ter wijl de bewijzen voor de klinische effectiviteit van de verschillende behandelprotocollen niet erg hard waren. De binnenkort te verschijnen landelijke richtlijn Gedifferentieerd schildkliercarcinoommoet meer eenheid brengen in het beleid dat bij de aandoening wordt gevoerd.

Het gebeurt zelden dat een internist-oncoloog een patiënt met schildkliercarcinoom behandelt. De reden daarvan is niet alleen dat de ziekte zeldzaam is – Nederland telt jaarlijks ongeveer 400 nieuwe patiënten – maar ook dat vanwege de behandelopties een heel ander netwerk van artsen de zorg voor deze patiënten op zich neemt. Het komt sporadisch voor dat patiënten

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?