Endocrine determinants of breast density and breast cancer risk

  • 3 min.
  • Promotie

Klier- en bindweefsel van de vrouwelijke mamma heeft een hoge mammografische dichtheid. Een hoge borstdichtheid – als absoluut oppervlak op een mammogram of als percentage van het totale oppervlak – is een sterke voorspeller voor het risico op mammacarcinoom. Epidemioloog Martijn Verheus onderzocht aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht de relatie tussen de groeifactor IGF-I of hormonen (insuline, geslachtshormonen en fyto-oestrogenen) en mammografische densiteit en mammacarcinoom.
In diverse studies is aangetoond dat vrouwen voor de overgang met een hoge IGF-I-concentratie in het bloed een hoge mammografische densiteit hebben. Verheus keek in gegevens van de grootschalige Nederlandse cohortstudie Prospect-EPIC tot in hoeverre de premenopauzale IGF-Iconcentratie en variatie in het IGF-I-gen invloed hebben op

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?