Pieter de Mulder Award 2007 voor dr. H.J.J. van der Vliet

  • 3 min.
  • Vereniging

Op 12 oktober 2007 tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen werd voor de eerste maal de Pieter de Mulder Award uitgereikt. Internist-oncoloog in opleiding dr. H.J.J. van der Vliet viel de eer te beur t de eerste Pieter de Mulder Award, ingesteld ter nagedachtenis aan de dit voorjaar overleden internist-oncoloog prof. dr. P.H.M. de Mulder, te mogen ontvangen uit handen van internist-oncoloog prof. dr. C.J.A. Punt.

De winnaar van de prijs – waaraan een bedrag van 6.000 euro is verbonden – wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende 2 maanden onderzoek te verrichten in een instelling in het buitenland. Ofschoon de onderscheiding is bedoeld voor het stimuleren van alle mogelijke vormen van medisch-oncologisch onderzoek door jonge artsen, had de jury voor deze eerste keer natuurlijk geen passender onderwerp kunnen kiezen dan juist het werk van Hans van der Vliet. Hij ho

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?