‘Verliesgevende DBC’s moeten we voorkomen’

  • 7 min.
  • Beroepsuitoefening

De DBC-systematiek kende vooral in de beginperiode veel kinderziektes, maar wordt nog steeds aangepast. Per 1 januari 2008 wordt het honorarium van de medisch specialisten uitbetaald via DBC’s en de substitutieregel voor dure medicijnen ingevoerd. Verder verdwijnt de DBC voor acute beoordeling. Internist G.D. Kant, voorzitter van de DBC-werkgroep Producttypering van de NIV, waarschuwt voor de hogere administratieve last die deze veranderingen met zich meebrengen. Internistoncoloog dr. ir. J.J.M. van der Hoeven, voorzitter van de NVMO, wijst op de onzekere gevolgen er van.

‘Het systeem van de DBC’s moet zich aanpassen aan de praktijk, en niet andersom’, stelt Gert Kant. ‘Er wordt nog steeds geschaafd aan de DBC-systematiek. Vaak lopen we achter de feiten aan. Er vindt wel overleg plaats met de wetenschappelijke verenigingen, maar desondanks ontvangen we nog geregeld rapporten waar

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?