Midgut carcinoids: surgical aspects, biogenic amines and vascular effects

  • 3 min.
  • Promotie

Midgut-carcinoïden zijn zeldzame neuroendocriene tumoren die zich meestal pas klinisch manifesteren nadat ze naar de lever zijn gemetastaseerd. Harry de Vries, chirurg in het Deventer Ziekenhuis, beschrijft in zijn proefschrift de chirurgische aspecten van de behandeling van patiënten met een carcinoïd. De Vries begint zijn proefschrift met een literatuuroverzicht. De midgutcarcinoïden produceren aminen, waaronder serotonine, die kunnen resulteren in het carcinoïdsyndroom. Systemische behandeling met octreotide of interferon-alfa kan de klachten verlichten die zijn veroorzaakt door de aminen. Daarnaast kunnen patiënten last hebben van de massawerking van de tumor. Behandeling gericht op het verkleinen van levermetastasen en de daaraan gerelateerde vermindering van de productie van biogene amines kan vaak goede palliatie bewerkstelligen. Verschillende technieken worden besproken om cytoreductie te bereike

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?