Fase IV-onderzoek in kader van 80-procentregeling

  • 1 min.
  • Voorwoord

Dit nummer van ons verenigingstijdschrift besteedt opnieuw uitgebreid aandacht aan de problematiek op het gebied van dure oncologische middelen. Uit het interview met prof. mr. M.D.B. Schutjens blijkt weer eens duidelijk dat wij op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verplicht zijn datgene voor te schrijven dat door beroepsgroep als meest optimale therapie is aangewezen. Het is dus ook van het allergrootste belang dat wij dat doen en de mogelijkheden daartoe hebben. De oplossing voor de problematiek wordt in het artikel niet aangedragen, maar het is duidelijk dat er hoe dan ook maatregelen moeten worden getroffen. De 80-procentregeling zal hierin immers onvoldoende kunnen voorzien.

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid heeft onlangs te kennen gegeven dat alle middelen die in aanmerking komen voor de 80-procentregeling door middel van fase IV-onderzoek moeten worden ge

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?