Kunnen (en moeten) we chemotherapiegeïnduceerde febriele neutropenie altijd voorkomen?

  • 10 min.
  • Wetenschap

In 1994 werd er door internist-hematologen, internist-oncologen en longartsen in samenwerking met de Vereniging van Integrale Kankercentra en op verzoek van het College voor Zorgverzekeringen een landelijke richtlijn opgesteld op het gebied van hematopoïetische groeifactoren ter preventie van febriele neutropenie. Het doel van de richtlijn was om deze groeifactoren doelmatig te gebruiken. Inmiddels is er meer dan een decennium verstreken, is er toenemend inzicht op basis van meerdere fase III-studies en zijn er kosteneffectiviteitanalyses verricht. Nu er in 2006 respectievelijk een (hernieuwde) Amerikaanse en een Europese richtlijn [1, 2] op dit gebied zijn verschenen, is het tijd voor een Nederlandse herbeschouwing.

Waarom en wanneer hematopoïetische groeifactoren?
Neutropenie en koorts zijn belangrijke dosislimiterende bijwerkingen van chemotherapie. Bij pat

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?