Nieuwe bestuursleden NVMO

  • 2 min.
  • Voorwoord

Tijdens de algemene ledenvergadering op13 oktober 2006 is afscheid genomen van bestuursleden André Bergman, Dick Richel en Art Vreugdenhil. Laatstgenoemde was als bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille nascholing. Collega Bergman was NVMO-penningmeester en daarnaast als juniorlid vertegenwoordiger van de internist-oncologen in opleiding. Uiteraard danken wij collega’s Bergman, Richel en Vreugdenhil hartelijk voor hun inzet in het bestuur de afgelopen jaren.

Eén van de nieuwe bestuursleden is Koos van der Hoeven, binnenkort internistoncoloog in Alkmaar, die zeer waarschijnlijk na de eerstvolgende ledenvergadering de voorzittershamer van Aart van Bochove overneemt. Daarnaast is Monique Bos, werkzaam bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, tot het bestuur toegetreden als portefeuillehouder nascholing. Annemiek Walenkamp is benoemd tot penningmeester. Zij is op dit moment als internist

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?