The treatment of elderly patients with aggressive non-Hodgkin’s lymfoma

  • 2 min.
  • Promotie

Bij de behandeling van oudere patiënten met een agressief non-Hodgkin-lymfoom gaat de aandacht de laatste jaren vooral uit naar een verbetering van de effectiviteit en vermindering van de toxiciteit. Vooral bij oudere patiënten speelt de toxiciteit een rol. Echter: een op de leeftijd aangepaste therapie levert in het algemeen een slechtere overleving op. Internist-hematoloog Jeanette Doorduijn onderzocht of toediening van de recombinant granulocyte-colony stimulating factor (rG-CSF) het behandelresultaat kan verbeteren, omdat sneller hematopoëtisch herstel resulteert in minder uitstel en daardoor een betere dosisintensiteit van het chemotherapieschema.
De studie werd verricht bij 389 oudere patiënten (65-90 jaar) die de standaard CHOP-behandeling kregen, of CHOP met rG-CSF gedurende 10 dagen na CHOP. De relatieve dosisintensiteit steeg licht doch significant in de rG-

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?