Anticancer activity of modified somatostatin analogs

  • 2 min.
  • Promotie

Veel endocrine tumoren bezitten somatostatinereceptoren. Radioactieve somatostatine-analogen worden gebruikt om dit soort tumoren te visualiseren. Door deze analogen te koppelen aan een radio-isotoop die bètastraling uitzendt, zijn ze tevens bruikbaar voor peptidereceptor-radionuclidentherapie (PRRT). Bioloog Astrid Capello onderzocht de therapeutische mogelijkheden van gelabelde somatostatine-analogen in vitro en in vivo. Capello bracht eerst de overleving in kaart van CA20948-cellen, een rattenpancreastumorcellijn die de somatostatinereceptor sst₂ tot expressie brengt, na bestraling via radionuclidentherapie (RT) met ¹³¹I en externe radiotherapie (XRT). Zij vond een dosisafhankelijke reductie in tumorceloverleving, waarbij RT en XRT even effectief waren bij lagere doses (1 en 2 Gy). Bij hogere dosis was XRT effectiever dan RT.
&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?