Combinatie doxorubicine en thalidomide bij niet-resectabel hepatocellulair carcinoom

  • 2 min.
  • Wetenschap

Onlangs is in het Eramus MC in Rotterdam een gerandomiseerde fase II-studie gestart naar een combinatiebehandeling met doxorubicine en thalidomide versus een behandeling met doxorubicine alleen bij patiënten met niet-resectabel hepatocellulair carcinoom. Patiënten die in aanmerking komen voor deze studie kunnen worden verwezen naar de polikliniek Interne Oncologie van het Erasmus MC.

Patiënten met niet-resectabel hepatocellulair carcinoom (HCC) hebben een zeer slechte prognose, met een mediane overleving van slechts enkele maanden. Een gerandomiseerd onderzoek in deze patiëntengroep heeft aangetoond dat het cytostaticum doxorubicine een klein overlevingsvoordeel geeft ten opzichte van best supportive care. Dit ondanks het feit dat 25 procent van de patiënten die doxorubicine kregen overleed ten gevolge van doxorubicinegerelateerde toxiciteit. Dit ongewoon hoge percentage werd ver

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?