Combinatie doxorubicine en thalidomide bij niet-resectabel hepatocellulair carcinoom

  • 2 min.
  • Wetenschap

Onlangs is in het Eramus MC in Rotterdam een gerandomiseerde fase II-studie gestart naar een combinatiebehandeling met doxorubicine en thalidomide versus een behandeling met doxorubicine alleen bij patiënten met niet-resectabel hepatocellulair carcinoom. Patiënten die in aanmerking komen voor deze studie kunnen worden verwezen naar de polikliniek Interne Oncologie van het Erasmus MC.

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?