Meer aandacht voor jonge vrouwen in richtlijn mammacarcinoom

‘Patiënten hebben recht op het hele plaatje’

  • 6 min.
  • Maatschappij

De bijwerkingen van mammacarcinoombehandelingen hebben voor jonge patiënten vaak meer verstrekkende gevolgen dan voor oudere. Volgens J. van der Ham, voorzitter van de sectie Jonge Vrouwen van de Borstkankervereniging Nederland, is momenteel de voorlichting op dat vlak niet voldoende en wordt er bovendien te weinig onderzoek gedaan naar jonge vrouwen met mammacarcinoom. ‘Wat sommige artsen te verwijten valt, is dat patiënten niet altijd het gehele plaatje te horen krijgen.’

Waar ze zich het meeste over opwindt, is de nonchalance van sommige artsen over het risico op osteoporose na het toedienen van gosereline-acetaatinjecties. ‘Ikzelf heb deze injecties gehad in combinatie met tamoxifen’, vertelt de 29-jarige Judith van der Ham. ‘Dat was een preventieve behandeling om metastasen van het mammacarcinoom te voorkomen. Ik had van tevoren wel van mijn arts gehoord dat ik versneld in d

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?