Surveillance and clinical management of hereditary gastrointestinal tumors

  • 2 min.
  • Promotie

Het proefschrift van Wouter de Vos heeft betrekking op het periodiek onderzoek en de klinische beslissingen bij erfelijke kanker van de tractus digestivus. Zijn eerste onderzoek behelst het risico van duodenum adenomen voor patiënten met familiaire adenomateuze polyposis (FAP). Duodenum adenomatosis kwam voor bij 41 procent van de 224 onderzochte Nederlandse patiënten. Bij 9 procent van hen vond De Vos ernstige duodenum adenomatosis (Spiegelman stadium III of IV), wat een schatting van de kans op duodenumcarcinoom van 30 tot 40 procent oplevert. Periodieke screening van patiënten met duodenum adenomatosis lijkt dan ook zinvol.
Met behulp van gegevens van de Leeds Castle Polyposis Group onderzocht De Vos de effectiviteit van chirurgische behandeling van duodenum adenomatosis bij FAPpatiënten. Uit de gegevens van 69 patiënten blijkt dat chirurgisch ingrijpen idealiter v

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?