Update van richtlijn over melanoom van de huid

‘Vroegdiagnostiek is alleen aan te raden bij risicogroepen’

  • 8 min.
  • Richtlijn

De binnenkort te verschijnen CBO-richtlijn Melanoom van de huid is een herziening van de in 1997 voor het laatst aangepaste richtlijn. Over een aantal zaken waarover bij het verschijnen van de vorige richtlijn nog geen duidelijkheid bestond, is nu meer bekend. Zo is bijvoorbeeld overtuigend aangetoond dat dermatoscopie, wanneer deze techniek wordt uitgevoerd door een daarin bedreven dermatoloog, zeer waardevol is. Andere actuele vragen, bijvoorbeeld of de schildwachtklierprocedure tot een betere overleving leidt, blijven vooralsnog onbeantwoord.

De afgelopen decennia is de incidentie van melanoom fors gestegen. Nederland telt momenteel 2.100 gevallen per jaar. De sterftekans bij deze sterk tot metastasering neigende aandoening is in die periode nagenoeg onveranderd gebleven. Vooral omdat de tumoren steeds vroeger worden gediagnosticeerd, overleven meer patiënten. De kans op overl

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?