Surgical treatment of liver and lung metastases

  • 2 min.
  • Promotie

Het operatief verwijderen van metastasen kan in geselecteerde patiënten een langdurige palliatie bewerkstelligen, en zelfs curatief zijn. Belangrijk daarbij is dat volledige resectie mogelijk is, er voldoende restfunctie overblijft in het aangedane orgaan en dat er geen oncontroleerbaar ziekteproces elders in het lichaam aanwezig is. 
Eduard Mutsaerts onderzocht in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis de overleving van dergelijke geselecteerde patiënten met verschillende typen metastasen. Bij 136 patiënten met één of meer levermetastasen keek hij eerst naar prognostische factoren die van invloed zijn op morbiditeit en mortaliteit na partiële leverresectie. Er bleken geen factoren te zijn die patiënten op voorhand van de operatie uitsluiten. Bloedverlies tijdens de operatie en operatieduur bleken prognostieve factoren voor postoperatieve complicaties. Uitgebreide rech

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?