Capaciteitsprobleem vertraagt verdere ontwikkeling HIPEC

  • 6 min.
  • Promotie

Chirurgische verwijdering van de tumoren, gevolgd door HIPEC is een effectieve behandeling van peritonitis carcinomatosa bij patiënten met coloncarcinoom. Het succes van de behandeling hangt met name af van de omvang en uitgebreidheid van de metastasen, zo concludeert chirurg V.J. Verwaal op grond van zijn recente promotieonderzoek. Zijn copromotor dr. F.A.N. Zoetmulder, als chirurg verbonden aan het NKI-AvL en HIPEC-projectleider aldaar, hoopt dat ook andere Nederlandse centra deze combinatiebehandeling gaan toepassen. Dan zou er volgens hem ruimte ontstaan om ook de peritoneale metastasen van bijvoorbeeld een ovariumcarcinoom te behandelen.

Bij ongeveer 5 procent van de patiënten met coloncarcinoom wordt bij de eerste operatie vastgesteld dat er metastasen op het buikvlies zitten. Ook tijdens de follow-up van een patiënt die vanwege darmkanker is behandeld, wordt met enige rege

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?