NVMO streeft naar breed gedragen richtlijn voor colorectale tumoren

Proces richtlijnen in continu spanningsveld

  • 9 min.
  • Beroepsuitoefening

Het is bekend dat het opstellen van een multidisciplinaire oncologierichtlijn al snel enkele jaren duurt. Met name voor de betrokken artsen is het richtlijntraject intensief, aangezien zij deze vrijwillige activiteit vaak voor een lange periode naast hun dagelijkse beroepsuitoefening uitvoeren. Bij de werkgroepvoorzitter berust de verantwoordelijkheid te waarborgen dat alle betrokken partijen een gelijkwaardige inbreng hebben bij de totstandkoming. Alleen dan ontstaat een richtlijn met voldoende draagvlak.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?