NVMO streeft naar breed gedragen richtlijn voor colorectale tumoren

Proces richtlijnen in continu spanningsveld

  • 9 min.
  • Beroepsuitoefening

Het is bekend dat het opstellen van een multidisciplinaire oncologierichtlijn al snel enkele jaren duurt. Met name voor de betrokken artsen is het richtlijntraject intensief, aangezien zij deze vrijwillige activiteit vaak voor een lange periode naast hun dagelijkse beroepsuitoefening uitvoeren. Bij de werkgroepvoorzitter berust de verantwoordelijkheid te waarborgen dat alle betrokken partijen een gelijkwaardige inbreng hebben bij de totstandkoming. Alleen dan ontstaat een richtlijn met voldoende draagvlak.

De oncologische zorg heeft zich in de loop der jaren enorm ontwikkeld. Bij de behandeling van kankerpatiënten zijn medisch specialisten van meerdere disciplines betrokken, die steeds beter zijn gaan samenwerken. Om te waarborgen dat alle betrokken disciplines werken vanuit dezelfde uitgangspunten, is de ontwikkeling van disciplineoverstijgende richtlijnen een vereiste. Al sinds

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?