Chemotherapy for patients with colorectal cancer. Potential contributions by the clinical pharmacist

  • 2 min.
  • Promotie

De dosering van cytotoxische middelen bij de behandeling van kanker wordt momenteel berekend aan de hand van de lichaamsoppervlakte van de individuele patiënt. Vanwege toxische bijwerkingen moet de behandeling van kankerpatiënten echter vaak worden bijgesteld, of zelfs afgebroken. Bovendien hebben de bijwerkingen een negatief effect op de kwaliteit van leven. Preventie en behandeling van toxiciteit is daarom van groot belang. Frank Jansman, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in opleiding, zet in zijn proefschrift allereerst een groot aantal risicofactoren voor het optreden van toxiciteit op een rij die in de literatuur zijn vermeld bij de behandeling van colorectaalcarcinoom met 5-fluorouracil (5FU), irinotecan, oxaliplatine en raltitrexed. Naast de risicofactoren spelen ook het type cytostaticum en het doseerschema een rol bij de ernst en symptomen van toxiciteit. Rekening houden met deze facto

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?