Meer inzicht in onbekende primaire tumor

  • 3 min.
  • Promotie

Patiënten met metastasen van een onbekende primaire tumor hebben een zeer slechte prognose. Promovendus A.J. van de Wouw analyseerde deze patiëntengroep en keek naar prognostische factoren en behandelopties.

De diagnose ‘onbekende primaire tumor’ (OPT) is een diagnose per exclusionem. Betere opsporingstechnieken zorgen er voor dat OPT minder vaak wordt vastgesteld: tegenwoordig gaat het om vaststelling bij 2 tot 5 procent van de kankerpatiënten, tegenover 5 tot 10 procent 20 jaar geleden. In een retrospectief epidemiologisch onderzoek vond internist-oncoloog Yes van de Wouw in de regio zuidoost Nederland een incidentie van 4 procent. ‘Dat is meer dan het aantal non-Hodgkinlymfomen’, benadrukt zij.
De incidentie van OPT wordt in de beleving van artsen wellicht onderschat, omdat patiënten met een OPT nauwelijks te behandelen zijn en een mediane

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?