Kosten behandeling politieke c.q. maatschappelijke afweging

  • 1 min.
  • Voorwoord

De 12e Nascholingscursus Medische Oncologie ligt inmiddels achter ons. Tijdens de algemene ledenvergadering op de tweede dag van deze nascholingsbijeenkomst werd er uitgebreid gediscussieerd over de problematiek van de dure geneesmiddelen. Er werden kritische vragen gesteld over de strategie die de NVMO volgt in haar overleg met het ministerie van Volksgezondheid en de zorgverzekeraars. Het is duidelijk een onderwerp dat uw belangstelling heeft en waarbij u zich erg betrokken voelt.

Het is derhalve goed om nogmaals te benadrukken dat de NVMO niet degene wil en zal zijn die de financiële grenzen stelt aan de zorg. Dat kan en mag niet. Zoals één van de NVMO-leden het ook formuleerde tijdens de algemene ledenvergadering, hebben wij medisch oncologen vakinhoudelijke kennis die we moeten uitdragen en toepassen. Wat een behandeling mag kosten is een politieke c.q. maatschappelijke afweging, die in een

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?