Genes, hormones & breast cancer

N.C. Onland-Moret, Universiteit Utrecht, 15 april 2004

  • 2 min.
  • Promotie

Verschillende bekende risicofactoren voor borstkanker suggereren dat geslachtshormonen een rol spelen bij het ontstaan. Recente meta-analyses lijken dit ook te bevestigen, al is het gevonden effect klein. Charlotte Onland-Moret heeft daarom met gegevens van grote cohortstudies
(de Europese EPIC-studie en de Utrechtse DOMstudie) de rol van geslachtshormonen (zowel oestrogenen als androgenen) nader onderzocht.
Een vroege menarcheleeftijd en een grote lichaamslengte zijn beide risicofactoren voor borstkanker, mogelijk via een effect op hormonen. Onland-Moret analyseerde trends in beide variabelen met behulp van de EPIC-studie door de deelnemers per land op te delen in geboortecohorten.
Zij vond in alle Europese landen een daling van de menarcheleeftijd en een toename van de lengte Beide veranderingen hebben een ongunstig effect op de kans op borstkanker. Opvallend is dat een vroege menarche j

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?