Clinical implementation of high precision radiotherapy for urogenital tumours

G.J. Meijer, Universiteit van Amsterdam, 27 februari 2004

  • 2 min.
  • Promotie

In zijn proefschrift gaat Gert Meijer in op drie manieren om de uitvoering van conformatietherapie van urogenitale tumoren te verbeteren. Hij keek naar verbetering van het planningsproces aan de hand van 3D-data, ontwikkelde tools om de planner te helpen bij de vaststelling van de 3D-dosisverdeling, en onderzocht de invloed van kwaliteitscontroleprogramma's.
Allereerst vergeleek Meijer de intekening van de diverse volumes en de treatment planning tussen het Nederlands Kankerinstituut en de Dr. Daniel den Hoed Kliniek. Hierbij werd de intekening van 10 patiënten in beide instituten verricht. lntekeningverschillen van de prostaat bleken klein. De bepaling van de planning target volumes (PTV's) verschilde tussen de instituten, vooral door verschillende methodes van 3D-expansie. Verschillen in intekening van het rectum resulteerden in aanzienlijke verschillen in inschatting van het ris

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?