Cancer risk among asphalt workers with exposure to bitumen fumes

M. Hooiveld, Universiteit Utrecht, 14 januari 2004

  • 2 min.
  • Promotie

Bitumen, onder meer gebruikt als bindmiddel in asfaltmengsels in de wegenbouw, wordt sinds tientallen jaren verdacht van kankerverwekkende eigenschappen. Om het risico van blootstelling aan bitumendampen nauwkeurig te bepalen, is een internationale studie opgezet in 7 Europese landen en Israël. In totaal werden gegevens verzameld van 29.820 mannelijke werknemers die beroepsmatig aan bitumen waren blootgesteld, van 32.245 werknemers uit de grond- en utiliteitsbouw die niet aan bitumen waren blootgesteld en 17.757 werknemers van overige afdelingen. Het Nederlandse deel van de studie, verricht door Mariëtte Hooiveld, omvatte
3.707 werknemers die tussen 1927 en 1999 ten minste één seizoen in de wegenbouw hadden gewerkt. In haar proefschrift analyseert Hooiveld zowel de internationale als de Nederlandse gegevens. Blootstelling aan bitumen werd vastgesteld aan de hand van een combinatie van arbeidshygiëni

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?