Belangrijke discussiepunten

  • 2 min.
  • Voorwoord

De NVMO-beleidsdag ligt alweer enige tijd achter ons; wij kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Zowel tijdens het ochtendprogramma als tijdens het middagprogramma werden er levendige discussies gevoerd. In dit nummer van Medische Oncologie blikt NVMO-voorzitter A. van Bochove terug op de beleidsdag en kunt u de verslagen lezen van de discussies die tijdens de verschillende workshops zijn gevoerd. Onze taak is nu om dit alles te bundelen tot een bruikbaar plan. met concrete actiepunten. Naar verwachting zullen wij het plan tijdens de ledenvergadering, die in september tijdens de Nascholingscursus Medische Oncologie wordt gehouden, aan u voorleggen.

Binnen het bestuur worden momenteel enkele belangrijke discussiepunten besproken die u niet zo expliciet in de verslagen van de workshops zult lezen , maar die wel degelijk van belang zijn voor het toekomstige beleid.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?